Pokazna vježba spašavanja iz bujičnih voda

Sekcija za spašavanje s brzih voda i poplava HGSS Stanice Split sudjelovala je u pokaznoj vježbi naziva „Varoš 2023“ u splitskom Varošu. Vježba je zasnovana na realnoj opasnosti od mogućeg nastanka ugroze uzrokovane pojavom bujičnih voda, a održana je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite tijekom kojeg su operativne snage sustava Civilne zaštite Grada Splita pokazale svoju spremnost.

Vježba „Varoš 2023“ zasnivala se na točno zacrtanom scenariju proizašlom na simulaciji događaja uz predviđene parametre sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Grada Splita.

Scenarij vježbe predviđao je pojavu bujičnih voda koje se uslijed enormnih količina padalina te nagiba terena slijevala s područja Park šume Marjan preko GK Varoš do mora.

Bujične vode ugrožavaju normalno funkcioniranje prometa, kretanje građana te uzrokuju materijalnu štetu u smislu oštećenja vozila, plavljenja objekata, rušenja predmeta, kao i ugroze za stanovništvo koje se nalazi na području djelovanja bujičnih voda. Scenarij vježbe obuhvaćao je i spašavanja osobe koja je ostala zaglavljena ispod vozila, a kojoj je nakon spašavanja potrebno osigurati prvu medicinsku pomoć i hitan prijevoz do KBC-a Split.

Simulacija bujičnih voda obavila se pomoću podzemnog hidranta ispuštanjem vode u smjeru pozicije spašavanja osobe zaglavljene ispod vozila.


Warning: Attempt to read property "data" on null in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26