Natječaji

HGSS stanica Split je dana 30.10.2018. pokrenula proceduru otvorenog postupka javne nabave preko Elektronskog oglasnika za javnu nabavu RH za nabavu kombi vozila za potrebe HGSS stanice Split.

Dokumentacija o nabavi