U slučaju nesreće

U slučaju nesreće:

 • Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti (od padajućeg kamenja, gušenja, od hladnoće, vlage i sl.) na najbolji mogući način
 • Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
 • Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
 • Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja

Kako pozvati GSS?

 • Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra tel.: 112
 • Preko pozivnih telefona stanica Gorske službe spašavanja u Splitu: 0917210001
 • Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a
 • Putem policije, tel.: 192
 • Preko stanica hitne medicinske pomoci tel: 194
 • Dojaviti bilo kojem pripadniku Gorske službe spašavanja

Obavijest o nesreći treba sadržavati slijedeće podatke:

 • Tko javlja (ime, prezime, telefon), kako bi se radi dodatnih informacija moglo stupiti u vezu s njim
 • Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik),
 • Mjesto nesreće (precizan opis, po mogućnosti GPS pozicija)
 • Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa)
 • Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
 • Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
 • Vremenske prilike na mjestu nesreće
 • Kakav je prilazni put do mjesta nesreće

Poziv za pomoć:

Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Postavljanjem tijela u položaj “Y” – “yes” (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama), znak je da trebamo pomoć kao i ispaljivanje crvene svjetleće rakete. U slučaju da očekujete dolazak helikoptera izađite na čistinu, odjenite se u jarke boje, mašite ili zapalite vatru da se vidi dim.


Warning: Attempt to read property "data" on null in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26