I dalje pomažemo na ugroženom području

I danas je na ugroženom području interveniralo 95 članova HGSS-a iz 10 stanica. Odrađeno je ukupno 86 zadatka. I dalje se dostavlja hrana, voda, lijekovi, grijalice i ostale potrepštine, odrađuju se i ostali zadaci kako situacija zahtjeva.
HGSS Stanica Split ima dva tima jedan je za visinske radove. Rade se sanaciju oštećenih krovišta i uklanjanju se oštećeni dimnjaci koji predstavljaju opasnost za stanovnike. Općenito se uklanja sve što je na visini i predstavlja opasnost za građane.
Drugi tim se bavi potragama i logistikom.