Ispostava Omiš sudjelovala u vježbi CZ općine Dugi rat

HGSS Split – Ispostava Omiš sudjelovala je na zajedničkoj vježbi Civilne zaštite u Općini Dugi Rat. Tema vježbe bila je aktiviranje i koordinacija djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat na provođenju mjera civilne zaštite u slučaju požara na objektu škole te provjera i podizanje razine osposobljenosti djelatnika i učenika OŠ. Jesenice, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Dugi Rat.
Nositelj pripreme i provođenja vježbi bila je Općina Dugi Rat. Operativne snage koje su sudjelovale u vježbi bile su: Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat, DVD-a Dalmacija Dugi Rat, GDCK Omiš i ZGDCK SD županije, HGSS Ispostava Omiš, ZZHM SDŽ Ispostava Omiš, PP Omiš, Ravnateljstvo civilne zaštite, ŽC 112 Split, OŠ Jesenice.