POKUŠAJ SPAŠAVANJA VUČIĆA

13.09. oko 17 sati GSS Split je dobio dojavu od jednog vikendaša iz Ogorja kako neki mještani tog sela hoće ubiti mladog vuka koji je upao u nekakvu rupu odakle sam ne može izaći. Nakon dolaska ekipe GSSa na teren vučića više nije bilo u za njega nesretnoj rupi. Doznali smo da ga je neki mještanin iz zamke izvukao s pomoću omče. Kada su članovi GSSa otišli do čovjeka koji je navodno vučića izvukao odgovorio im je da je životinja pobjegla u šumu. Dojam je da taj čovjek možda nije rekao istinu. GSS je u pripremi akcije kontaktiro veterinara i fakultet veterine u Zagrebu, no sudbina vučića će po svemu sudeći ostati nepoznata. Izgleda da se ovom prilikom ona latinska: Homo homini lupus pretvorila u: Čovjek je vučiću vuk!