Slovenci na tečaju za spašavanje na vodama

U tijeku je osnovni i napredni tečaj spašavanja na brzim vodama i poplavama za članove slovenskog Zavoda za zaštitu od utapanja (ZVU-Zavoda za varstvo pred utopitvami). Vježbe i predavanja se održavaju na rijeci Cetini a na tečaju sudjeluje 5 Slovenaca i 3 člana HGSS-a. Instruktori HGSS-a će slovenske kolege obučiti za instruktore po programu Rescue 3.
Tečaj je počeo 20.02. a završava 27.02.