Gori Dinara u opasnosti planinarska skloništa

Već drugi dan članovi HGSS Stanice Split Ispostave Sinj pokušavaju spasiti planinarska skloništa Pume ispod Velike Duvjakuše (1630 m), Rupe (1364 m) ispod Lišanjskog vrha i sklonište Hrvatski vitez  Josip Goreta (1530 m) na Dinari. Vatra je stigla iz BiH. U sjeni epidemije događa nam se još jedna katastrofa, vatra uništava floru i faunu.  Večeras se iz Sinja prema požarištu na Dinari uputilo jo 10 gorskih spašavatelja.