Važno upozorenje posjetiocima planina

Primjetili smo neuobičajeno veliki broj ljudi u planinama. Čini se da se mnogi ne pridržavaju uputa Kriznog stožera i da se ljudi u planinama kreću u velikim grupama. To je vrlo neodgovorno i opasno. Apeliramo da se u planinama  i   u prirodi ponašamo jednako odgovorno kao da smo u gradu.

HGSS u skladu sa zakonskim ovlastima može sankcionirati sva ponašanja  koja su u suprotnosti s preporukama Kriznog stožera RH.