Osiguravanje hodnje veterana Domovinskog rata po Dinari

HGSS Stanica Split osiguravala je i pružila logističku potporu vteranima 4. gradijske brigade tijekom trodnevne ture po Dinari. Veterani ove slavne postrojbe iz Domovinskog rata trodnevnom hodnjom Dinarom prisjetili su se slavnih dana i teških borbi koje su vodili na Dinari tijekom 1994. i 1995. godine.