Osiguranje planinarskog križnog puta na Braču

U petak i subotu 16. i 17. ožujka članovi HGSS Stanice Split osiguravali su planinarski križni put na Braču. Ovogodišnji planinarski križni put organizirala je pučiška Župa. Križni put se održao na putu od Gornjeg Humca, preko Pražnica do Pučišća i na taj način je zahvatio sva mjesta ove bračke općine. 4. planinarski križni put okupio je preko 500 vjernika – hodočasnika – planinara.