ĆIŠĆENJE TVRĐAVE KLIS

Na poziv općine Klis HGSS Stanica Split je obavila predradnje za čišćenje bedema tvrđave Klis. Travnate površine su poprskane sredstvima za sušenje i za desetak dana će se  započeti sa skidanjem osušene trave koja svojim korijenjem fizički razara bedeme ovog zaštićenog povijesnog lokaliteta.