Projekt prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023.

U okviru Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za financiranje je odobren projekt „Jačanje razvojnih potencijala prekograničnog područja kroz suradnju spasilačkih službi“.
Projekt će provoditi Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split u partnerstvu s kolegama iz Hercegovačke gorske službe spašavanja Mostar.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske je odobrilo ukupno 13.574,00 eura za provedbu projekta.
Predstavnicima spasilačkih službi u Širokom Brijegu su ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman uručili Ugovor o financiranju.

Opći cilj projekta je doprinos jačanju razvojnih potencijala prekograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz suradnju spasilačkih službi te prijenos znanja i iskustava u svrhu razvoja društvene infrastrukture od važnosti za cjelokupno stanovništvo predmetnog područja, uključujući jedinice lokalne i područne samouprave kao i brojne aktere iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Jačanje kapaciteta spasilačkih službi kroz osposobljavanje i educiranje pripadnika tih službi u području GIS-a za kreiranje, obradu/modeliranje i primjenu prostornih podataka.
  2. Razvoj odjela kartografije u HGSS Mostar u okviru kojeg će se dalje izrađivati zemljovidi s ciljem prevencije i smanjenja nesreća i katastrofa.
  3. Olakšavanje akcija potraga i spašavanja u pograničnom području kao i zajedničko djelovanje u slučaju velikih katastrofa
  4. Jačanje organizacijskih kapaciteta HGSS Mostar u svrhu osiguranja dugoročne financijske održivosti pružanjem usluga gospodarske djelatnosti izrade tematskih zemljovida.

Spasilačke službe HGSS Split i HGSS Mostar već godinama surađuju u zajedničkim akcijama spašavanja, zajedničkim vježbama i obukama te brojnim drugim aktivnostima, od kojih možemo izdvojiti: tečaj za voditelje potraga, obuka ljetnih tehnika spašavanja kao i trenutnu zajedničku izradu GIS zemljovida planine Čvrsnice. Stoga će ovaj projekt osigurati nastavak dugogodišnje uspješne suradnje i još više produbiti veze partnerskih organizacija.


Warning: Attempt to read property "data" on null in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26