HGSS sudjeluje u dostavi zaštitne opreme za zdravstvene ustanove

HGSS Stanica Split od početka epidemije korona virusa sve do danas intenzivno radi po nalogu Kriznoga stožera Splitsko-dalmatinske županije. HGSS je član Kriznog stožera i produžena ruka u suzbijanju epidemije a također sudjeluje u prijemu, raspodjeli i dostavi zaštitne medicinske opreme za zdravstvene ustanove i staračke domove na području Splitsko-dalmatinske županije. U te svrhe prenamijenjeno je i kontejnersko skladište. Svi članovi HGSS-a negativni su na COVID 19, a vi za sada ostanite doma!