Neobična intervencija na Katalinića brigu u Splitu

Danas je dežurna ekipa HGSS Stanice Split imala neobično intervenciju. Jednoj je ženi bura istrgla novčanik s osobnim dokumentima i odnijela ga preko ograde na vrhu strme stijene Katalinića briga na istočnoj obali grada Splita. Jedan se spašavatelj, uz pomoć užeta, spustio na policu gdje je novčanik srećom zapeo i izvadio ga na veliko  veselje žene.