„FENIKS – Program volontiranja za pošumljavanje opožarenih područja“

Učenici-volonteri SŠ „Braća Radić“ Kaštel Štafilić i volonteri Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Split 26. i 27. ožujka 2018. pošumljavati će područje Zvjezdanog sela na Mosoru, u okolici Splita

Akcija pošumljavanja u okviru projekta „FENIKS“ održati će se 26. i 27. ožujka 2018. godine na području Zvjezdanog sela u okolici Splita, nastavno na preporuke vanjskog dionika projekta HR Šume d.o.o. Točnije, radi se o gospodarskoj jedinici Srednja Poljica – odsjeku ukupne površine 10,24 ha koji je opožaren u nekoliko navrata. Na lokalitetu je uglavnom prisutna vegetacija sa grmovima šmrike i drače, uz sporadične grupice pomlatka crnog bora. Predviđeno je pošumljavanje 1 ha sadnjom sadnica crnog i primorskog bora. Cilj radova je podići borovu kulturu koja će tijekom svoje ophodnje stvarati povoljne ekološko-pedološke prilike i omogućiti povratak autohtone vegetacije. Akcijom pošumljavanja će se prigodno obilježiti Svjetski dan šuma (21.3.) te početak provedbe kampanje za promociju školskog volontiranja na području Splitsko-dalmatinske županije, pod sloganom – „Probudi svoj volonterski puls. Uhvati ritam, volontiraj!“. Svrha kampanje jest osvijestiti djecu srednjoškolskog uzrasta i mladih o važnosti volontiranja te promoviranje volonterskih aktivnosti, pri čemu akcija pošumljavanja predstavlja primjer pozitivne prakse u kojem škole, kao obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad. U Hrvatskoj još uvijek ne postoje sustavna istraživanja koja bi omogućila dobivanje relevantnih podataka koji bi poslužili kao osnova za daljnji razvoj volonterstva te se smatra da Hrvatska u volontiranju zaostaje za razvijenim zapadnim zemljama.

Stoga je cilj kampanje, kroz niz promotivnih aktivnosti, animirati što veći broj mladih na području Splitsko-dalmatinske županije, na volonterski angažman koji osnažuje pojedinca, uči odgovornosti, izgrađuje osjećaj solidarnosti te potiče na djelovanje u društvu.
Kako bi se što bolje pripremili za veliku akciju pošumljavanja, učenici-volonteri SŠ „Braća Radić“ prošli su ciklus edukacija koje su pokrivale različite teme iz područja volonterstva, boravka i snalaženja u prirodi te pošumljavanja. Edukacije su proveli predstavnici nositelja projekta Stowarzyszenie B-4, volonteri Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Split te stručnjaci iz tvrtke HR Šume d.o.o. Kao metodološka podloga akcije pošumljavanja, u okviru projektnih aktivnosti izrađen je program volontiranja za pošumljavanje opožarenih područja sukladno dobroj praksi volonterskog menadžmenta te uz savjetodavnu ulogu Volonterskog centra Split.
Obzirom na potrebe za pošumljavanjem na području Dalmacije, pri čemu je 2017. godine, prema trenutnim podacima Hrvatskih šuma, opožareno čak 31.392,25 ha (za razliku od 6.292,25 ha u 2016. godini), pošumljavanje opožarenih područja je od krucijalne važnosti za obnovu autohtone mediteranske flore, a time i povratak životinja čija su staništa uništena u vatrenoj stihiji. U tu svrhu, volonterske akcije pošumljavanja bi se trebale provoditi sustavno i organizirano, u suradnji s nadležnim stručnim službama. Također, potrebno je potrebno je i podizanje svijesti o važnosti šume i šteti koja nastaje šumskim požarima. Sprječavanje nastanka požara i njihovo gašenje treba biti odgovornost svih društvenih struktura i pojedinaca.
Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4) iz Splita u lipnju 2017. započela s provedbom projekta financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. pod nazivom – „FENIKS – Program volontiranja za pošumljavanje opožarenih područja“. Partneri na projektu su: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split i Srednja škola „Braća Radić“, Kaštel Štafilić.

Vrijeme provedbe projekta je 15 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 1.013.548,32 HRK (u cijelosti financirane iz Europskoga socijalnog fonda). Opći cilj projekta je doprinijeti kvalitetnom i dugoročnom upravljanju šumskih područja kroz uključivanje mladih u programe volontiranja kroz sljedeće specifične ciljeve projekta: • Razviti dugoročan program volontiranja za pošumljavanje opožarenih područja za srednjoškolski uzrast u suradnji s relevantnim dionicima; • Educirati nastavno osoblje srednje škole „Braća Radić“ za menadžment i koordinaciju volontera kao preduvjet održivosti programa; • Obrazovati učenike srednjih škola, njihove roditelje i ostalu zainteresiranu javnost za važnost volontiranja te oformiti dugoročan program odgoja za volontiranje.
Više informacija o projektu dostupno je na web stranici: http://www.projekt-feniks.eu/


Warning: Attempt to read property "data" on null in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26