Projekt “MeteoDinara”

U utorak 15.03.2016. u splitskoj Stanici Hrvatske gorske službe spašavanja predstavljen je projekt “MeteoDinara” na kojem sudjeluje šest partnera: HGSS Stanica Split, Crometeo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko- dalmatinske županije, splitski FESB, Planinarska udruga “Dinaridi” i Chain Technology.

Planinarska kuća PUME na pod Velikom Duvjakušom.

Radi se o projektu postavljanja automatske meteorološke postaje i nekoliko nadzornih kamera na najviši planinarski objekt u Hrvatskoj, a to je planinarska kuća Puma na Dinari (1630 metara nadmorske visine). Realizacijom ovog projekta povećala bi se sigurnost izletnika i planinara na Dinari jer bi meteorološki podaci s ove lokacije bili besplatno dostupni svima putem interneta i to u realnom vremenu, a putem panoramskih kamera korisnici bi mogli uživati u sjajnom pogledu s planine koji seže od Peručkog jezera, preko Svilaje, sve do srednjodalmatinskih otoka, a ponekad i do vrhova Apenina. Osim atraktivnih panorama, na vrijeme bi se mogli detektirati požari, zimi i opasnost od lavina.Projekt “MeteoDinara”:

Zbog velike nadmorske visine i nepogodnih vremenskih uvjeta, za realizaciju projekta je potrebno koristiti posebno prilagođenu opremu i uređaje. Kamere korištene za video nadzor objekta mogu podnijeti vrlo niske temperature zraka te omogućavaju pregled od 360 stupnjeva, što je idealno za nadzor i promatranje okoline. Video prijenos će biti moguće trenutno pregledati preko Web sučelja kako bi se pojednostavio uvid u meteorološke uvjete koji vladaju na području postaje. Pristup Internetu će biti omogućen satelitskom vezom koja osigurava neprekidnu sigurnu vezu i po teškim vremenskim uvjetima. Pouzdana internet veza omogućuje i da se podaci meteo stanice neprekidno ažuriraju. 

Za potrebe projekta planira se nabavka automatske meteorološke postaje marke Davis Vantage Pro 2 plus. Ista se sastoji od vanjske jedinice koja se planira postaviti na krov planinarske kuće Puma, i unutarnje, koja šalje podatke u svijet. Tako će temperatura, vlažnost, tlak zraka, kao i brzina i smjer vjetra, količina oborina, sunčevo UV zračenje i broj sunčanih sati biti besplatno dostupni svima putem interneta u realnom vremenu. Podaci s ove lokacije postat će sastavni dio najbrojnije mreže automatskih meteo postaja u ovom dijelu Europe – www.pljusak.com

Planirano puštanje meteo postaje i kamera u rad je 25. lipnja 2016. godine, na 22. obljetnicu pogibije 31 pripadnika “Puma” na Dinari, na Velikoj Duvjakuši. Uz prigodni program bit će upriličena i izložba fotografija “Vrijeme i planine”. 

POZIV NA DONACIJE / FOTOGRAFIJE NA POKLON

Svi sudionici projekta svoje znanje, vrijeme i rad daruju besplatno za opće dobro i rade dragovoljno. Iako su ispunjeni svi uvjeti, nositelji projekta nisu ga prijavljivali na razne natječaje jer se kroz projekt želi razviti duh suradnje, zajedništva i volonterizma. Potreban novac za realizaciju projekta planira se, među ostalim, prikupiti donacijama od strane građana i pravnih osoba. Donacije se mogu izvršiti na podračun Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split otvoren kod Splitske banke, Societe Generale Group: HR8823300031552862874 

U znak zahvalnosti, svi donatori koji doniraju iznos preko 250 kuna, od organizatora će u roku od 30 dana od izvršenja donacije dobiti razvijenu fotografiju jednog od 30-ak renomiranih hrvatskih fotografa koji su svoje radove poklonili u svrhe projekta. Spomenuta kategorija donatora svoju će fotografiju moći odabrati na Facebook stranici projekta ili na ovom linku.

Odabranu fotografiju treba dojaviti organizatoru isključivo putem e-maila:meteo.dinara2016@gmail.com

Dinara kao mogući Park prirode

Stipe Božić, jedan od voditelja projekta MeteoDinara, objasnio je što bi realizacija projekta značila za Dinaru, ali i Dalmatinsku zagoru:

– Projekt se ne odnosi samo na planinare i izletnike, već brojne ljubitelje prirode i turiste. Blagodati realizacije projekta svi će moći iskusiti iz vlastitog doma, a možda će neke upravo to motivirati da posjete Dinaru i ovaj dio Zagore općenito. Ne manje bitno, osobito mi je drago da je cijeli projekt zasnovan na dragovoljnoj osnovi. Svo znanje, iskustvo i posao koje ljudi ulažu je dragovoljno, a trošak projekta predstavlja “samo” ono što treba kupiti i što planiramo namaknuti dobrovoljnim donacijama građana i pravnih osoba.

U projekt je uključena Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, čiji je ravnatelj Ivan Gabelica objasnio sve koristi ovoga projekta:

– Realizacijom ovog projekta povećava se sigurnost svih posjetitelja koji dođu na Dinaru. Osim toga, ovim se promoviraju prirodoslovna bogatstva masiva Dinare, a doprinijet će i tome da se ovo područje stavi pod određen stupanj državne zaštite. Postoje prijedlozi da se područje proglasi Parkom prirode, no zbog financijske situacije bili bi zadovoljni i kategorijom Regionalnog parka. U tom slučaju nadležnost bi bila između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Rade Popadić iz udruge Crometeo objasnio je važnost buduće postaje na Dinari:

– Prvi put ćemo dobiti sustavna mjerenja temperature, oborina, vjetra i ostalih meteoroloških parametara na Dinari. K tome, radi se o nadmorskoj visini od 1630 metara, što znači da će ovo biti druga “najviša” postaja u Hrvatskoj, odmah iz Svetog Jure na Biokovu. Svatko će iz svoga doma ili s mobilnog uređaja u realnom vremenu pratiti vrijeme na Dinari. Tako se stječu uvjeti i za buduće prvo ozbiljnije proučavanje klime najviše hrvatske planine, a to je u vremenu sveprisutnih klimatskih promjena jako bitno.

Tajnik Planinarske udruge Dinaridi, Darko Gavrić, među prvim je počeo intenzivno raditi na popularizaciji Dinare kao izvrsnog izletničkog, rekreakcijskog i planinarskog odredišta. MeteoDinaru vidi kao korak dalje u tim nastojanjima.

– Naša Udruga već dugi niz godina radi na približavanju Dinare izletnicima i planinarima. Puno se rada i truda uložilo u obilježavanja planinarskih staza, postavljanje signalizacije i izgradnju skloništa. Meteorološka postaja i kamere na planinarskoj kući Puma, na Velikoj Duvjakuši, bit će samo nagrada za taj trud!

Studenti FESB-a Jakša Vidović i Josip Lažeta  (Chain Tehnology) sudjeluju u tehničkom dijelu projekta

– Nadmorska visina i teški meteorološki uvjeti zahtijevaju specijalnu opremu za ovakvu lokaciju. Kamere koje će se koristiti mogu izdržati temperature do -50°C, a na Dinari se tako niske temperature zraka ne mogu dogoditi. Kameru od mogućih udaraca štiti vanjski okvir, a pokrivaju vidokrug od 360 stupnjeva. Kamere će biti instalirane na stupovima, tako da one budu iznad same kuće. Tri kamere bit će panoramskog tipa, a jedna nadzorna s kojom ćemo kontrolirati rad meteorološke postaje, ali i bilježiti visinu snijegu.

Što se tiče interneta, na planinarskoj kući ne postoji optička vidljivost s bilo kakvih objektom, stoga ćemo koristiti internet satelitskim putem, a to će nam osigurati stabilnu i kontinuiranu vezu – pojasnio nam je Jakša Vidović.


Warning: Attempt to read property "data" on null in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/gsssplit/public_html/wp-content/themes/hgss-split/template-parts/section-instagram.php on line 26