HGSS čisti podmorje oko INA benzinskih postaja

Prizori čišćenja podmorja oko INA benzinske postaje u ACI marini u Vrboskoj na otoku Hvaru. 17. listopada 2020. članovi HGSS Stanice Split sudjelovali su čišćenju podmorja oko INA benzinske postaje u ACI marini u Vrboskoj. Čišćenju su se priključile i posade dviju jedrilica Marine Kaštela s posadom HGSS-a.
Jedan od projekata sufinanciranih kroz Inin Zeleni pojas 2 je ekološka akcija čišćenja podmorja koju provodi Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita. U sklopu projekta Sub Eco, u suradnji s lokalnim ekoloških udrugama i građanima, volonteri HGSS stanice Split očistili su lokacije u blizini Ininih marinskih postaja u Milni na Braču, Vrboskoj na Hvaru, Visu i Šolti. Ovo je treća godina kako se HGSS sufinancira putem Ininog Zelenog pojasa.