Stanje pripravnosti za spašavatelje HGSS-a

Sukladno trenutnoj situaciji i mjerama suzbijanja širenja koronavirusa HGSS Stanica Split uključena je u rad svih županijskih, općinskih i gradskih stožera CZ-a. Spremni smo i za eventualnu mobilizaciju sukladno potrebama stožera Civilne zaštite.