Uspješno završena potražna akcija na Kozjaku iznad Kaštela

U međuvremenu dok traje akcija spašavanja na Hvaru na dežurni telefon HGSS Satnice Split stigao je poziv  o zalutaloj ženskoj osobi u blizini pl. doma Putalj na Kozjaku. Odmah je krenula ekipa iz HGSS Ispostava Kaštela. Iako je osoba planinar svejedno je zbog vrućine i dehidracije izgubila put i zalutala, Vrlo je brzo pronađena i dovedena na planinarski dom Putalj.